מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0662.1125  "גיבורי שואה" ו"גיבורות שואה" בחברה הישראלית 1961-1948
גב' שרון גבעשו"ת
Men and Women: Heroes of the Holocaust in the Israeli Society 1948-1961

הפתרון המדינתי של "כור ההיתוך" במהלך העשור הראשון למדינה פעל באינטנסיביות כלפי קבוצות שונות בחברה הישראלית במטרה שיתאימו עצמן לתבנית אחת, בדמותה ובצלמה של החברה הישראלית (קרי: תנועת העבודה). אחד הפתרונות שמצאה החברה הישראלית לקליטת ניצולי השואה היה יצירת פרקטיקה ייחודית של "כור ההיתוך" שהסתכמה בסיסמה "שואה וגבורה" ולתוכה נוצקו "גיבורי שואה" ו"גיבורות שואה" שמילאו בו תפקידים ראשיים. מטרתו של הקורס לבחון את ביטויו של פתרון זה בשיח הציבורי הישראלי בצמתים מרכזיים בהם נפגשה החברה הישראלית עם השואה, ביניהם הוויכוח על הסכם השילומים, פרשת קסטנר, עיצובו של יום הזכרון הלאומי לשואה ולגבורה ומשפט אייכמן. ביטויים אלה ייבחנו תוך קריאה וניתוח משותפים של מגוון מקורות היסטוריים, ביניהם נאומים, חוקים, עיתונות התקופה ועדויות נבחרות ממשפט אייכמן.
בין מיומנויות הלמידה שיוקנו במהלך הקורס: היכרות עם הכלים העיקריים לקריאת מקור היסטורי וניתוחו; היכרות עם הכלים העיקריים לקריאת טקסט אקדמי; גיבושה של שאלת מחקר לקראת יצירת חיבור אקדמי, בניית ראשי פרקים לעבודה, איתור מקורות רלוונטיים, היכרות עם המבוא ומרכיביו ועמידה על חשיבותה של המסקנה. הדיון המתודולוגי ייערך במשותף ובמשולב עם הדיון התוכני. במהלך הסמסטר יתבקש/תתבקש כל סטודנט/ית להגיש שני תרגילים קצרים, ובסופו – עבודה בנושא לפי בחירתו/ה.
הציון הסופי יכלול את התרגילים, העבודה בסיום הקורס (תאריך אחרון להגשה: 2 ביולי 2006), נוכחות והשתתפות פעילה והתקדמות במהלך הסמסטר.
הכניסה לאתר האינטרנט של הקורס (מומלץ לגלוש מדי שבוע) היא דרך: http://virtual.tau.ac.il

סילבוס מפורט ומערכי שיעור מופיעים בחוברת ההקבצים הבין-תחומיים.
מועדי הבחינות:
סמסטר ב', מועד א': עבודה- הגשה עד 2.7.06 בשעה 13:00
סמסטר ב', מועד ב': אין מועד נוסף