מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0662.1121  תרגיל צמוד למבואות בהקבץ "פסיכולוגיה ופסיכואנליזה בראי מדעי הרוח"
מר רענן שנירתרגיל קריאה מודרכת
Guided Reading - Tutorial
בשני שיעורי המבוא – 'הפגיעה השלישית' ו-'הפסיכולוגיה של הנורמלי' אנו מגששים את דרכינו בנתיבי הנפש בעזרתם של שני משושים: זה של הפסיכואנליזה וזה של הפסיכיאטריה. התקדמות כזו מאפשרת לנו לחוש וללמוד את השטח משתי זוויות, ומצד זה מאפשרת מימד נוסף של עומק. מצד אחר, היא מהווה אתגר בהרכבה ובשילוב של הפרטים, שנראים מעט שונה, לכדי תמונה אינטגרטיבית. בתרגיל ננסה לסייע בנקודה זו על ידי קריאה בכתבים, בהם משולבים מושגי יסוד ורעיונות המשותפים לשני תחומי הדעת. דרך לימוד הבסיס הרעיוני המשותף ננסה להצביע קיומם של "קשרים משפחתיים" מבלי לטשטש את יכולת האבחנה ואת תחושת השונה והמיוחד שבכל תחום. במקביל לקריאה בטקסטים, נבחן מושגי יסוד מתחומי דעת שונים, המקיימים קשרי גומלין עם הפסיכואנליזה והפסיכיאטריה.

דרישות: - נוכחות בשיעורים וקריאת מאמרי החובה.
- כתיבת מטלת אמצע ומבחן בית.

סילבוס מפורט ומערכי שיעור מופיעים בחוברת ההקבצים הבין-תחומיים.


דרישות קדם: תרגיל צמוד למבואות בהקבץ פסיכולוגיה ופסיכואנליזה
מועדי הבחינות:
סמסטר א', מועד א': 9.2.06 ב- 9:00. הגשה עד 12/02/06 ב - 13:00
סמסטר א', מועד ב': 10.3.06 ב- 9:00. הגשה עד 13/03/06 ב - 13:00