מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0662.1113  מי המציא את חנוכה וט"ו בשבט? הילדים והחגים העבריים החדשים
ד"ר בשמת אבן-זהרשו"ת
Who Invented Hannukah and TU Bishvat? Children & the New Hebrew Holidays

הפרוייקט של יצירת התרבות העברית החדשה בארץ-ישראל הקיף תחומי תרבות רבים. יזמי הפרוייקט הזה, בהשראתו של אליעזר בן-יהודה, פעלו לא רק להחליף את לשונות היהודים בלשון העברית, אלא גם להחליף חלקים אחרים מתרבויות היהודים בתרבות עברית חדשה. אחד התחומים המרכזיים בפעילותם היה יצירתם של חגים עבריים חדשים, והצגתם כ"החייאה" של החגים העבריים הקדמוניים. במהלך הקורס נכיר את החגים החדשים, נעמוד על ההבדלים בינם לבין החגים היהודיים כפי שהיו נהוגים עד אז, ונבחן את הדרכים שבהן הונהגו חגים אלה, בעזרת הילדים ובית הספר העברי, בקרב היישוב העברי בארץ-ישראל העותמאנית של סוף המאה התשע-עשרה וראשית המאה העשרים.

חובות התלמידים: עבודה בסיום הקורס.

סילבוס מפורט ומערכי שיעור מופיעים בחוברת ההקבצים הבין-תחומיים.
מועדי הבחינות:
סמסטר א', מועד א': עבודה- הגשה עד 12/03/06 שעה 13:00
סמסטר א', מועד ב': אין מועד נוסף