מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0662.1103  הפסיכולוגיה של הנורמאלי בראי הלא-נורמאלי: משיגעון לשפיות
ד"ר שלמה מנדלוביץשיעור
From Psycho-psychology to the Definition of Sanity

1. כללי
חלק ניכר מההבנות שיש לגבי ההתפתחות והתפקוד הפסיכולוגי של האדם הבריא נובע מבחינה דקדקנית של עולם הפסיכופתולוגיה. הקורס עוסק במונחי ייסוד שמניעים את פסיכולוגיית הנורמלי, וזאת- מתוך לימוד פסיכולוגיית הלא נורמלי. לצורך כך, נסקור במהלך הקורס את ההפרעות הפסיכיאטריות המרכזיות (הפרעות בספקטרום הפסיכוטי, הנוירוטי והאישיותי) ונמצה מהם את חוקיות התנהלות חיי הנפש של האדם. נעלה סוגיות שונות הקשורות לתפיסה, מחשבה, רגש, ושיפוט, וזאת- בתבניות תיאורטיות שונות המקובלות בעולם המחקר הפסיכולוגי והפסיכיאטרי (תבניות ביולוגיות, התפתחותיות, דינאמיות וקוגניטיביות, סוציולוגיות וסטטיסטיות). דגש מיוחד יושם על יחסי הגומלין שבין ההסברים המוצעים על ידי תיאוריות שונות למצבים פסיכו פתולוגים זהים.
2. מבנה הקורס
שיעור א' – מבוא: הנורמלי והלא-נורמלי, הבריא והחולה.
שיעור ב' – הפרעות פסיכוטיות 1.
שיעור ג' – הפרעות פסיכוטיות 2.
שיעור ד' – הפרעות נוירוטיות 1.
שיעור ה' – הפרעות נוירוטיות 2 (השיעור כולו יוקדש להפרעה כפייתית).
שיעור ו' – הפרעות חרדתיות.
שיעור ז' – הפרעות דיסוציאטיביות.
שיעור ח' – הסטיות המיניות.
שיעור ט' – הפרעות פוסט-טראומתיות.
שיעור י' – הפרעות אישיות 1.
שיעור י"א – הפרעות אישיות 2.
שיעור י"ב – סיכום.
לקורס לא נדרש ידע מוקדם כלשהו.

סילבוס מפורט ומערכי שיעור מופיעים בחוברת ההקבצים הבין-תחומיים.

מועדי הבחינות:
סמסטר א', מועד א': 23.2.06 ב- 9:00. הגשה עד 26/02/06 ב - 13:00
סמסטר א', מועד ב': 31.3.06 ב- 9:00. הגשה עד 03/04/06 ב - 13:00