מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0662.1014  רוח הזמן בין דפי ספרי הלימוד: טקסטים לימודיים וחינוכייםבתרבות היהודית והעברית
ד"ר טל קוגמןשו"ת
"Zeit Geist" within textbook: Instructional and educational texts in jewish and hebrew culture.

ספרי הלימוד מהווים צומת תרבותי חשוב בין מערכת החינוך, לבין מערכת הטקסטים לילדים ולנוער,ולבין דיסציפלינות ידע שונות. הקורס ישרטט את תהליך התפתחותו של קורפוס ספרי הלימוד היהודיים והעבריים מאז המאה ה- 16 ועד ימינו, ויתאר את ההקשרים ההיסטוריים-תרבותיים-חינוכיים השונים שבמסגרתם נוצר. הקורס יבחן את האופנים שבהם באים לידי ביטוי בספרי הלימוד מגמות ההשכלה, הציונות, המאבק הלאומי, ריב הלשונות, שינויים תרבותיים-מגדריים, מסורות טקסטואליות ותרבותיות שונות ועוד.
מועדי הבחינות:
סמסטר ב', מועד א': עבודה - הגשה עד 2.7.06 ב- 13:00
סמסטר ב', מועד ב': אין מועד נוסף