מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0662.1013  מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד
ד"ר יעל דרשיעור
Introduction to Poetics of Children’s Literature and Child’s Culture

מתי נולד הילד המודרני ומתי נוצרו הטקסטים עבורו? מה קרה לכיפה אדומה בדרך למאה העשרים? מדוע מכחישים הסופרים לילדים, גם המפורסמים והמוכרים ביותר, שהם כותבים לילדים? מה קורה לאותו סיפור כשהוא נכתב כרומן לילדים וכשהוא נכתב כנובלה למבוגרים? למה כתב לואיס קרול שלושה נוסחים שונים של עליזה בארץ הפלאות? מה עבר על מסעי גוליבר לאחר שנדד מספרות המבוגרים אל ספרות הילדים? לאן נעלמים המבוגרים בספרים שמבוגרים לא אוהבים לתת לילדים? שאלות אלה ואחרות נידונות בקורס באמצעות דיון המחלץ את הספרות לילדים מן המסגרת הפדגוגית הצרה שבה נידונה בדרך כלל, ודן בה בהקשרים תרבותיים נרחבים.

התלמידים יחויבו במהלך הסמסטר במבחן ביניים, שניתן במהלך השיעור, ובמבחן סופי, שניתן כבחינת בית.

סילבוס מפורט ומערכי שיעור מופיעים בחוברת ההקבצים הבין-תחומיים.
מועדי הבחינות:
סמסטר א', מועד א': 2.3.06 ב- 9:00. הגשה עד 05/03/06 ב - 13:00
סמסטר א', מועד ב': 31.3.06 ב- 9:00. הגשה עד 03/04/06 ב - 13:00