מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0627.3240  סמינר ברכישת שפה: רכישת התחביר
ד"ר אירנה בוטוויניק-רותםסמינר
הסמינר עוסק בחקר ההיבטים השונים של רכישת התחביר הן כשפת אם והן כשפה זרה (בגיל מבוגר). במהלך הקורס נבחן תופעות שונות המאפיינות את תהליך רכישת שפת אם ונדון באופן ביקורתי בהסברים שהוצעו לתופעות אלה במסגרת התאוריה הגנרטיבית. בהנחה שרכישת שפה זרה, בדומה לרכישת שפת אם, מונחית על ידי העקרונות (והפרמטרים) של UG , נעמוד על האתגרים שרכישת שפה זרה מציבה לתאוריה הגנרטיבית, תוך כדי התמקדות בתופעות לשוניות ספציפיות.

חובות הסטודנט: השתתפות בשיעורים, קריאת מאמרים, הצגת מאמר או עבודה מקורית של 20 דקות, עבודה מקורית.
דרישות קדם: מבוא לרכישת שפה או תחביר מתחילים (בלי אחד מהם – באישור המרצה)
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.