מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0627.1022  פונולוגיה מתחילים
ד"ר אותי בת-אלמבוא שנה א'
הקורס מקנה כלים תאורטיים ופורמליים לניתוח פונולוגי במסגרת התאוריה הגנרטיבית הסטנדרטית. במהלך הקורס נעסוק בניתוח תופעות פונולוגיות בשפות שונות, ובאמצעותן נבחן את הידע הלשוני של דוברים לגבי תכוניות, הגהים, הברות, הטעמה וכו'.

חקר השפות השונות יאפשר לנו לראות את המשותף בין השפות ולהעלות השערות לגבי תכונות אוניברסליות. כמו-כן נסתכל על ההיבטים הקוגניטיביים של התאוריה הגנרטיבית, בעיקר בנושא רכישת שפה ולמידה.

חובות הקורס: נוכחות, קריאה, שיעורי-בית ומבחן.

The first part of the course introduces the standard theory of phonology (SPE and subsequent studies) developed during the 70s, which is primarily a rule-based approach to phonological systems. The second part introduces post-SPE studies of syllable structure, metrical structure (stress), and tone.
We consider the systematic regularities that motivate phonological processes in various languages, the rules that account for the processes, their interaction, and the properties of the representations to which they apply. Throughout the course, we will provide and evaluate methods of phonological analysis.
Course requirements: Class attendance, reading, assignments, an exam

דרישות קדם: מבוא לבלשנות, פונטיקה
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 20/06/2006 בשעה 16:00
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 24/07/2006 בשעה 9:00