לימודי התואר השלישי

האתר של פרופ' רינה דרורי ז"ל

האתר של פרופ' גדעון טורי ז"ל

הודעות וחדשות

العربية

English

אוניברסיטת תל-אביב

היחידה למחקר התרבות

الوحدة لبحث الثقافة Unit of Culture Research

המעבדות

מחקר התרבות

זהות ופעילות סביבתית-חברתית

מחקר תרבות חומרית

 

היחידה למחקר התרבות מקיימת לימודים לתואר השני במחקר התרבות.

מחקר התרבות עוסק באפשרויות העומדות לרשות בני האדם, כקבוצות וכיחידים, לנהל את חייהם, למשל: מה לאכול, איפה לגור, את מי לבחור כבן זוג, איך לגדל את הצאצאים, במה להאמין ובמה להשקיע מאמצים.

הגיוון שנוצר בתרבות, דרכי התפשטותה והשתנותה, מעברי האפשרויות בין קבוצות שונות של בני אדם והמאבקים בין קבוצות על יצירת אפשרויות שונות או חדשות כל אלה הן אחדות מהשאלות הבסיסיות במחקר התרבות.

אספקטים של מחקר התרבות פותחו במגוון רחב של מקצועות שונים, מביולוגיה ועד אנתרופולוגיה, מהיסטוריה ועד כלכלה ופסיכולוגיה, מסוציולוגיה ועד בלשנות והבנת טקסטים. מחקר התרבות ביחידה למחקר התרבות מנסה ללמוד מההישגים בכל התחומים האלה ולשלב אותם לדיסציפלינה רבגונית אחת.

תעביר, מגע בין תרבויות ותרגום

פסיכו-תרבות

תיווך תרבותי של החוויה

היסטוריה שבעל-פה

מידע על היחידה

מידע למעוניינים

סגל היחידה

מהלך הלימודים

סדרי הלימודים

ידיעון הקורסים

המזכירות

טפסים

קישורים לימודיים

ספריות ומאגרי מידע

מערכת למידה מרחוק

Virtual tau

לוח השנה

ספריה אלקטרונית

טקסטים

פרסומי היחידה למחקר התרבות

עבודות גמר

מקראות

בלוגים ואתרים של סטודנטים ובוגרים

סטודנטים ביחידה

סדנאות, ימי עיון וכנסים

Facebook

הערות למנהל האתר

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: web hit counter(by StatCounter(