זבולון המר, 1936-1998
המועצה להשכלה גבוהה

מלגות ע"ש זבולון המר ז"ל

המועצה להשכלה גבוהה ממשיכה להעניק מלגות ע"ש זבולון המר ז"ל, אשר היה שר החינוך והתרבות עד פטירתו בשנת 1998.

המלגות מיועדות לסטודנטים שימשיכו את לימודיהם לתואר השני באחת האוניברסיטאות בארץ, לאחר שסיימו את לימודיהם בהצטיינות במוסדות שאינם אוניברסיטאות, אך קיבלו את הכרת המועצה להשכלה גבוהה להענקת תארים.

המועמדים למלגה יהיו בעלי תואר ראשון, סטודנטים מצטיינים (ולא יותר משלוש שנים לאחר אישור הזכאות לתואר הראשון) ממוסד ישראלי שאינו אוניברסיטה, אשר התקבלו בפועל ללימודי תואר שני מחקרי (עם עבודת גמר) באוניברסיטה, או התקבלו למסלול ישיר לדוקטורט.

המועמדים ייבחרו על סמך הישגים לימודיים, הישגים מחקריים, הסיכויים להגיע לתואר השלישי. כמו גם יילקחו בחשבון אישיותו של המועמד/ת (מנהיגות, יוזמה וכו'), נסיבות מיוחדות ותרומה לקהילה ולחברה כפי שיבואו לידיי ביטוי בהמלצות על המועמד/ת.

המלגה איננה מיועדת לתלמידים שכבר התחילו בלימודי התואר השני באוניברסיטה, אלא לכאלה שיתחילו את לימודיהם בתשס"ח.

כמו כן, סטודנטים ששנת תשס"ז הינה שנת השלמות בעבורם, ולמעשה יתחילו בלימודי התואר השני בתשס"ח יכולים להגיש את מועמדותם.

תנאי המלגה:
המלגה הינה בסך של 40,880 ש"ח ומיועדת לצרכי קיום ולתשלום שכר הלימוד.

  1. על המועמדים ללמוד בהיקף מלא ולהימנע מעבודה מחוץ ללימודים, פרט לעבודה כעוזרי הוראה ומחקר באוניברסיטה בהיקף של לא יותר מ- 4 שעות שבועיות.
  2. המלגה תוענק לשנה נוספת על סמך ההישגים בלימודים לתואר השני באוניברסיטה וזאת על מנת לשמור על רמת המצוינות של מקבל/ת המלגה גם לאורך תקופת המלגה.
  3. על מקבל המלגה להתחייב לסיים את לימודי התואר השני, כולל עבודת הגמר, תוך שנתיים מיום תחילת קבלת המלגה. לא תוארך מלגה לשנה שניה אם נראה שהמלגאי לא יסיים את לימודיו בתוך אותה שנה.

מועמדים מתאימים מתבקשים להגיש לשושנה נוי, מנהלת מדור מענקים ומלגות, את טופס הבקשה בצירוף המסמכים הבאים:

  1. גיליון ציונים של התואר הראשון שיכלול גם את מיקומו היחסי של המועמד ביחס לקבוצת ההתייחסות (מחלקה, חוג וכו').
  2. קורות חיים.
  3. תעודה המעידה על סיום לימודי התואר הראשון (אם טרם הוענקה התעודה יש להגיש מכתב מהמוסד המעיד על זכאות המועמד/ת לקבלת התואר, ולצרף את התעודה למסמכים מיד עם קבלתה).
  4. המלצה של ראש המוסד בו סיים/מה את לימודיו/יה ובנוסף שתי המלצות מאנשי סגל בכיר שלימדו את המועמד/ת בתואר הראשון. במידת האפשר יוגשו המלצות של אנשי סגל מהמוסד בו התקבל/ה המועמד/ת לתואר שני.
  5. סטודנט שהתקבל ללימודי התואר השני באוניברסיטה ושנת תשס"ו הינה שנת השלמות בעבורו יגיש גם את ציוניו במהלך שנה זו.
  6. טופס הבקשה יישלח עד למועד הנקוב גם באמצעות הדוא"ל לכתובת שלהלן.
לחצו כאן על מנת להוריד את טופס הבקשה.

את טופסי הבקשה בצירוף המסמכים המפורטים יש להגיש לשושנה נוי, מנהלת מדור מענקים ומלגות ב- 8 עותקים בסטים מסודרים, כל עותק בתוך ניילון מחורר עד לא יאוחר מיום ראשון, ה-15 ביולי 2007.

לפרטים נוספים:
טופס הבקשה
דוא"ל: shlomitap@ex.tau.ac.il

חזרה לדף המלגות

This page is maintained by Galia Bahat | עמוד זה מתוחזק על ידי גליה בהט
Disclaimer | הצהרה