הפקולטה למדעי הרוח
ע"ש לסטר וסאלי אנטין
הפקולטה לאמנויות
ע"ש יולנדה ודוד כץ

תכנית המצטיינים המשולבת

במדעי הרוח ובאמנויות

מטרות התכנית:

התכנית מיועדת לקבוצה נבחרת של תלמידים בעלי עניין בהיבטים מגוונים של הגות ומחקר התרבות, והיא מבטאת את שאיפת האוניברסיטה לקידום מצוינות ולטיפוח מסגרות בין-תחומיות ורב-תחומיות. מטרתה היא לפעול לביצור מעמדם וחשיבותם של מדעי הרוח והאמנויות בכינון חברה נאורה ומשגשגת.

צוות ההיגוי של התכנית:

דקאן הפקולטה לאמנויות – פרופ' צביקה סרפר
דקאן הפקולטה למדעי הרוח – פרופ' אייל זיסר
ראש התכנית: ד"ר איריס מילנר

מבנה הלימודים:

תכנית המצטיינים מעניקה תואר ראשון בתכנית הלימודים הכלליים והבין-תחומיים (הפקולטה למדעי הרוח) ובתכנית הרב תחומית באמנויות (הפקולטה לאמנויות). זוהי תכנית לימודים תלת-שנתית מלאה, המבוססת על היצע רחב ומגוון של קורסים מהדיסציפלינות השונות בשתי הפקולטות, על פי החלוקה הבאה:

התכנית מחייבת שלוש שנות לימודים מלאות, וסיום התואר הראשון במסגרת זמן זו.
התכנית מתכוונת לפתח בעתיד מסלול ישיר, בן ארבע שנים, לתואר השני, והשלמתו בשנה השלישית והרביעית ללימודים.

מלגות:

התכנית מעניקה מלגת לימודים שנתית שמכסה באופן חלקי את שכר הלימוד.

הצגת מועמדות:

תכנית המצטיינים פתוחה לנרשמים חדשים שטרם החלו את לימודיהם בפקולטה למדעי הרוח או בפקולטה לאמנויות, ואינה מעניקה אקרדיטציה לקורסים שכבר נלמדו בפקולטות אלה.

הצגת מועמדות לתכנית פתוחה בפני תלמידים בעלי ציון התאמה (שקלול של פסיכומטרי עם ממוצע הבגרות) 600 ומעלה. המועמדים יעברו הליך מיון נוסף.

כדי להגיש מועמדות לתכנית באמצעות ערכת רישום יש למלא את טופס הרישום לאוניברסיטה ולציין חוג 0660, אופן לימוד משולב.

כדי להגיש מועמדות לתכנית באמצעות האינטרנט יש למלא את הטופס המקוון כך:

לבחור מרשימת חוגי הפקולטה למדעי הרוח או הפקולטה לאמנויות את תכנית המצטיינים במדעי הרוח ובאמנויות (0660).

* אין חובה לבחור בתכנית המצטיינים כעדיפות ראשונה

פרטים נוספים: ד"ר איריס מילנר imilner@post.tau.ac.il