Back to Homepage

החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום על שם יעקב אלקוב


ראש החוג: פרופ' אורן טל
מזכירת החוג: גלי אידלשטיין


ארץ-ישראל והמזרח התיכון הם מהאזורים העשירים ביותר בעולם בשרידי תרבויות קדומות ובאתרים ארכיאולוגיים
המלמדים על אורח חייהם, פועלם ותפיסות עולמם של בני האדם שחיו כאן בעבר.

אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו למסע מרתק בזמן: מסע אל עברו של המין האנושי, אל תרבויות
מפוארות שנכחדו ואל ראשית ישראל.


החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל-אביב עומד בחזית המחקר הארכיאולוגי,
ההיסטורי והבלשני המודרני. תחומי המחקר וההוראה של מורי החוג מגוונים מאד ומכסים יריעה רחבה של תקופות
ותרבויות - החל מהתקופות הפרהיסטוריות ועד לשלהי התקופות הקלאסיות. הלימוד בחוג מאפשר הכרות מעמיקה
ויסודית עם עולמם המורכב והמעניין של העמים והאנשים שאכלסו בעבר את האזור בו אנו חיים כיום ומעניק
פרספקטיבה חדשה לעולמנו כיום.

*  אם רציתם לדעת יותר על האדם הנאנדרתלי, על משמעות הפירמידות, על ראשית עם ישראל ועל האדריכלות
    של הפרתנון באתונה - מקומכם אתנו.
*  אם תהיתם כיצד חי האדם הקדמון, היכן ומדוע התפתחו הערים הראשונות בהיסטוריה של האדם, מי היו
    הפלשתים, וכיצד בנו הנבטים ערים במדבר - בואו ללמוד אתנו.
*  אם התעניינתם בסיבות שהביאו את המין האנושי לפתח חקלאות, חידושים טכנולוגיים, היררכיה חברתית, דת
    ופולחן, ארמונות ומקדשים וסממני תרבות אחרים - אנו הכתובת.
*  אם השתוקקתם לדעת מתי והיכן הומצא הכתב, לקרוא כתובות הירוגליפיות, לדעת אם אכן התרחשה מלחמת
    טרויה וכיצד נראה ארמונו של אחשוורוש - הצטרפו אלינו.

בחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום מתקיים שילוב מיוחד של תיאוריה ופרקטיקה, עבודת שדה ועבודת
מעבדה, ניתוח טקסטים וניתוח ממצאים בעדשת המיקרוסקופ, חשיבה ארכיאולוגית לצד עשייה ארכיאולוגית.
לצד הלימוד בכתה מקיים החוג לארכיאולוגיה חפירות ארכיאולוגיות באתרים מתקופות שונות ותלמידי החוג
ממלאים תפקיד מרכזי בפרויקטי מחקר אלה. החוג מקיים סדרה של סיורים לאתרים ארכיאולוגיים ועבודות
שדה נוספות בהם לוקחים חלק תלמידי החוג.

מה חשיבותו של העיסוק בארכיאולוגיה ובתרבויות המזרח הקדום? המחקר בתחומים אלה הוא היחיד מבין
הדיסציפלינות המדעיות אשר חושף את ההיסטוריה של המין האנושי למלוא עומקה ומורכבותה. אם ברצוננו להבין
כיצד נוצר העולם המודרני בו אנו חיים עלינו להבין כיצד נוצרה החברה האנושית; כיצד התפתחו דפוסי התנהגות
וחשיבה ; כיצד נוצרו מוסדות השלטון הראשונים, יחסי מגדר, תפיסות דת ופולחן, התנהגות טריטוריאלית ואלימות;
מדוע ובאילו נסיבות צמחו באזורנו יצירות רוחניות כבירות כתנ"ך, ועוד. לימוד תרבויות העבר הוא אפוא פתח
להבנת המין האנושי ותרבותו בעבר ובהווה כאחד.

אפשרויות תעסוקה מגוונות פתוחות בפני בוגרי החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
באוניברסיטת תל-אביב.
בוגרי החוג עשויים לעבוד ברשות העתיקות, בפרויקטים ארכיאולוגיים המלווים עבודות
פיתוח, במוזיאונים, בעבודות הדרכה וכמובן במחקר אקדמי. במסגרת הלימודים לתואר הראשון ניתן להשתלם
במסלול מיוחד המקנה זכאות מטעם רשות העתיקות לנהל חפירות ארכיאולוגיות. בשעה שאתם קוראים שורות
אלה מאות ארכיאולוגים בארץ עוסקים בפעילות ארכיאולוגית מגוונת ומקדמים את ידיעותינו אודות עברו של המין
האנושי, תרבויותיהן של ציביליזציות נכחדות ועברה של ארץ-ישראל.
   Gilman Building 226 | Tel: 03-6409703 | Fax: 03-6406883