Back to Homepage

תלמידים לתואר השלישי ונושאי המחקר המאושרים


איסרליס מרק כלי בית ירח והתרבות הטרנס-קווקזית הקדומה: התנהגות טכנולוגית כסמן תרבותי
מנחים: פרופ' יובל גורן, דר' רפי גרינברג
     
אריה ערן "היושב בארץ-העמק": תהליכים יישוביים חברתיים ותרבותיים בעמק יזרעאל, משלהי תקופת הברונזה המאוחרת ועד להתגבשות המלוכה
מנחה: פרופ' ישראל פינקלשטיין
 
אשכנזי חי מנחה: דר' רפי גרינברג
 
בן-דור אבין שירלי  

מצרים ופלשת בראשית תקופת הברזל: התיעוד ההיסטורי והממצא הארכיאולוגי
מנחים: פרופ' ישראל פינקלשטיין ודר' דבורה סוויני

 
גורזלזני אמיר  

תעשייה ותכנון עירוני בעיר רמלה ובסביבתה: כלכלה וטכנולוגיה בארץ ישראל בתקופה האסלאמית הקדומה (634 - 1099 לסה"נ).
מנחים: פרופ' יובל גורן, פרופ' משה פישר ופרופ' עמיקם אלעד

     
לירן רועי

השינוי של אקולוגיות סביבות המגורים האנושיות בצפון עמק הירדן, במעבר מחברות ציידים לקטים בפליאולית העליון אל חברות יצרניות ניאוליתיות
מנחה: דר' רן ברקאי

     
מירקין דניאל   מנחה: פרופ' אורן טל
     
נתיב אסף

חקר פערים בין-תרבותיים: ניתוח בתי קברות כלקוליתיים (6500-5700 לפני ימינו) ובתי קברות בני זמננו בדרום הלבאנט
מנחה: פרופ' אבי גופר

     
סולודנקו נטליה

מנחה: דר' רן ברקאי

     
סרגי עומר

תהליך התגבשותה של ממלכת יהודה במאה הט' לפסה"נ והשתקפותו בהיסטוריוגרפיה המקראית
מנחה: פרופ' עודד ליפשיץ

 
סתוי בועז

בחינה היסטורית של מלכויות תודחליה ב' ושופלוליומה א
מנחים: פרופ' נדב נאמן ופרופ' ג'רד מילר

 
עד עוזי

ההתיישבות במישור החוף הדרומי ("פלשת") בתקופות הפרסית וההלניסטית (הקדומה (מחצית שניה של המאה הו' - אמצע המאה הב' לפנה"ס)
מנחה: פרופ' משה פישר

 
קוך עדו

שפלת יהודה כאזור מישק בין חבל ההר למישור החוף: תהליכים גיאו-פוליטיים, תרבותיים ודמוגרפיים בתקופת הברזל.
מנחים: פרופ' נדב נאמן ופרופ' עודד ליפשיץ

 
קידר סיון

מנחה: דר' רן צדוק

 
שוהם יובל

מרכבת המלך הגדול: מחקר ביחסי גומלין בין-תרבותיים
מנחים: פרופ' רן צדוק ופרופ' מיכאל רואף

 

 
   Gilman Building 226 | Tel: 03-6409703 | Fax: 03-6406883