סמינר המחלקה לגנטיקה מולקולרית של האדם ולביוכימיה

30 בדצמבר 2018, 11:00 
בניין סאקלר, קומה 1, חדר 100 
ללא תשלום
סמינר המחלקה לגנטיקה מולקולרית של האדם ולביוכימיה

Uri Ben-David, Ph.D.

 

 

Postdoctoral Research Fellow

 

Cancer Program,

 

Broad Institute of MIT and Harvard

 

Cambridge, MA

 

 

 

"GENOMIC AND FUNCTIONAL APPROACHES TO STUDYING ANEUPLOIDY"

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, רחוב חיים לבנון 30, 6997801.
UI/UX Basch_Interactive