סמינר המחלקה לגנטיקה מולקולרית של האדם ולביוכימיה

19 בספטמבר 2017, 12:00 
בניין סאקלר, חדר 927 
ללא תשלום
סמינר המחלקה לגנטיקה מולקולרית של האדם ולביוכימיה

Special Seminar:

 

Prof. Maria Carmo-Fonseca

 

President, Institute for Molecular Medicine

Faculty of Medicine

University of Lisbon

Lisbon, Portugal

 

 

“Native Elongation Transcript sequencing reveals widespread co-transcriptional splicing”

אוניברסיטת תל-אביב, רחוב חיים לבנון 30, 6997801.
UI/UX Basch_Interactive