מערכת הפעלה חלונות 10 חינם לסטודנטים

.סטודנטים באוניברסיטת תל אביב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה חלונות 10 בחינם
.לכל סטודנט נפתח באופן אוטומטי חשבון לצורך הורדת התוכנה
.ההטבה מיועדת לסטודנטים פעילים בלבד


.ההטבה ניתנת ללא תמיכה


:יש לגשת לקישור הבא
https://tau.onthehub.com

.ולהזדהות באמצעות כתובת הדוא"ל והסיסמה האוניברסיטאיים

צילום מסך - הנחיות להורדת מערכת הפעלה חלונות 10 חינמית לסטודנטים

צילום מסך - הנחיות להורדת מערכת הפעלה חלונות 10 חינמית לסטודנטים

צילום מסך - הנחיות להורדת מערכת הפעלה חלונות 10 חינמית לסטודנטים

צילום מסך - הנחיות להורדת מערכת הפעלה חלונות 10 חינמית לסטודנטים

צילום מסך - הנחיות להורדת מערכת הפעלה חלונות 10 חינמית לסטודנטים

צילום מסך - הנחיות להורדת מערכת הפעלה חלונות 10 חינמית לסטודנטים

צילום מסך - הנחיות להורדת מערכת הפעלה חלונות 10 חינמית לסטודנטים:שימו לב
.הרישיון הוא לאורך חיי המחשב שעליו מותקנת מערכת ההפעלה, והוא תקף גם לאחר סיום הלימודים
.ניתן להתקין את המוצר ולהשתמש במפתח עד 30 יום ממועד הכניסה הראשונית לאתר. לאחר 30 יום ניתן יהיה להתקין את המוצר לאחר תשלום סמלי
support@kivuto.com :במקרה של בעיה, ניתן לקבל תמיכה וסיוע באמצעות שליחת מייל לכתובת הבאה