ספר טלפונים אוניברסיטאי


ספר טלפונים אוניברסיטאי
מדריך הטלפון והדואר האלקטרוני של סגל האוניברסיטה
עדכון פרטים אישיים
עדכון פרטים במדריך הטלפון והדוא"ל ע"י העובד או ע"י מזכירות הפקולטה