365 Pro Plus


.התוכנה מיועדת לשימוש במערכת הפעלה חלונות 10 בלבד

.(@tauex.tau.ac.il) בלבד TAUEX התוכנה מיועדת לבעלי כתובת דואר בשרת

.חובה להסיר לחלוטין כל תוכנת אופיס קודמת המותקנת במחשב

.רכישת התוכנה אינה כוללת תמיכה
365 pro plus -צילום מסך - הנחיות לשימוש ב365 pro plus -צילום מסך - הנחיות לשימוש ב365 pro plus -צילום מסך - הנחיות לשימוש ב365 pro plus -צילום מסך - הנחיות לשימוש ב:כשעתיים לאחר הרכישה, יש להיכנס לקישור הבא
http://outlook.tau.ac.il
365 pro plus -צילום מסך - הנחיות לשימוש ב365 pro plus -צילום מסך - הנחיות לשימוש ב365 pro plus -צילום מסך - הנחיות לשימוש ב365 pro plus -צילום מסך - הנחיות לשימוש ב365 pro plus -צילום מסך - הנחיות לשימוש ב365 pro plus -צילום מסך - הנחיות לשימוש ב365 pro plus -צילום מסך - הנחיות לשימוש ב365 pro plus -צילום מסך - הנחיות לשימוש ב365 pro plus -צילום מסך - הנחיות לשימוש ב365 pro plus -צילום מסך - הנחיות לשימוש ב