יעוץ בספריות


הספריה המרכזית – 640-8423
הספריה למדעי החברה וניהול – 640-7984 , 640-9537
הספריה למדעי החיים ורפואה – 640-7975 , 640-7976
.הספריה למדעים מדוייקים והנדסה – 640-8160 , 640-6040
.הספריה למשפטים – 640-8356 , 640-8357
.ספריית האקדמיה למוסיקה – 640-8716
.הספריה למדעי היהדות – 640-7917
.ספריית אוסף וינר – 640-7832
.ספריית המכון לארכיאולוגיה – 640-9023
.ספריית מהלמן – 640-7917
.ספריית ביה"ס לאדריכלות – 6483224 שלוחה 3
.ספריית ביה"ס לחינוך – 640-8462
.ספריית ביה"ס לעבודה סוציאלית – 640-9183
.ספריית גיאוגרפיה – 640-9044