PROXY הגדרות

.על מנת להגיע למאגרי המידע של הספריות והפקולטות השונות, יש להיות מחוברים לרשת האוניברסיטאית
מכיוון שלא תמיד זה אפשרי (במיוחד באשר אנו מחוברים דרך ספק אינטרנט אחר), ניתן להגיע אל אותם
.(PROXY) מאגרים דרך מחשב מתווך
.כאשר מתחברים דרכו, אנו מתבקשים לרשום את שם המשתמש והסיסמה האוניברסיטאיים


שימוש בספריות בחיבור חיצוני
.התקשרות למאגרי המידע בספריות בהתחברות דרך ספק מסחרי או אוניברסיטה אחרת
.(חיבור לא מתוך אוניברסיטת תל אביב)

בהתקשרות דרך הרשת האלחוטית האוניברסיטאית PROXY הגדרת
.בלבד free-tau מדובר ברשת האלחוטית האוניברסיטאית
בבתי חולים PROXY הגדרות
.התקשרות למאגרי המידע בספריות בהתחברות מתוך בתי החולים וקופות החולים
במקינטוש PROXY הגדרת
בטלפונים חכמים ובטאבלטים PROXY הגדרת