דואר אלקטרוני


post שרת
(office 365) exchange שרת
mail שרת


גיבוי הדואר לפני מחיקת קוד המשתמש האוניברסיטאי
(forward) העברה אוטומטית של דוא"ל לכתובת אחרת