שינוי סיסמה


שינוי סיסמה לקוד המחשב האוניברסיטאי
.וכו MOODLE ,שרתי הוידאו, מאגרים אלקטרוניים ,MAIL ,EXCHANGE ,POST -דואר ב
או כבלים ADSL שינוי סיסמת


שינוי סיסמה ע"י מתאמי המחשוב בפקולטה


שכחת סיסמה? לחץ כאן