נוהל פתיחת קוד לאיש סגל


בתהליך הקליטה של עובד חדש, יישלח אליו מייל (לכתובת המייל הפרטית שלו)
.ובו קישור לאתר פתיחת קוד מחשב אוניברסיטאי
.על העובד החדש להיכנס לקישור ולפתוח לעצמו קוד מחשב
.לקבלת תמיכה ניתן לפנות למוקד התמיכה של האגף למחשוב או למתאם המחשוב בפקולטה

,הקוד מאפשר לנהל דוא"ל, להשתמש במאגרי המידע האלקטרוניים שבספריות
.ועוד שורה ארוכה של שימושים המפורטים באתר זה Moodle -להתחבר ללרשימת המתאמים לחץ כאן