נוהל פתיחת קוד לאנשי סגל


.בתהליך הקליטה של עובדים חדשים, נשלח מייל לכתובת המייל הפרטית שלהם
.המייל מכיל קישור לאתר שדרכו פותחים קוד מחשב אוניברסיטאי
.העובדים החדשים נכנסים לקישור ופותחים לעצמם קוד מחשב אוניברסיטאי

,הקוד מאפשר לנהל דוא"ל, להשתמש במאגרי המידע האלקטרוניים שבספריות
.ועוד שורה ארוכה של שימושים המפורטים באתר זה Moodle -להתחבר ל

.לקבלת תמיכה ניתן לפנות למרכזהתמיכה של האגף למחשוב או למתאם המחשוב בפקולטה

לרשימת המתאמים לחץ כאן