נוהל פתיחת קוד לסטודנט

:שלב א': פתיחת קוד
.קוד מחשב נפתח באופן אוטומטי לכל סטודנט/ית ע"י אגף המחשוב
.הקוד נפתח לפי הנתונים המגיעים לאגף מחשוב מיחידת המרשם
.על מנת להשתמש בקוד, על הסטודנט/ית לאתחל אותו
,הקוד מאפשר לנהל דוא"ל, להשתמש במאגרי המידע האלקטרוניים שבספריות
.ועוד שורה ארוכה של שימושים המפורטים באתר זה Moodle -להתחבר ל

:שלב ב': אתחול הקוד
:לצורך אתחול הקוד יש להצטייד בנתונים הבאים
.(מספר תעודת הזהות (9 ספרות
.(קוד אישי לתלמיד (מספר בן ארבע ספרות המופיע בטפסי הרישום לאוניברסיטה
.DD/MM/YYYY :תאריך הלידה לפי הפורמט הבא

http://www.tau.ac.il/newuser :את הנתונים הללו יש להקליד בכתובת
.יש לקרוא את "הצהרת השימוש" ולאשרה
."קוד המחשב יופיע על המסך לאחר אישור "הצהרת השימוש

:שלב ג': החלפת הסיסמה
.לאחר אתחול קוד המחשב יש להחליף את הסיסמה הראשונית

להדרכה מפורטת לשינוי הסיסמה לחץ כאן

בכל מקרה של בעיה בנושא קודים וסיסמאות
ניתן לפנות למוקד התמיכה של אגף המחשוב
טל' 6408888
ימים א'-ה' 08:30 - 18:30