נוהל פתיחת קוד לסטודנטים

:שלב א': פתיחת קוד
.קוד המחשב נפתח בשלב שהמשתמשים עדיין מועמדים
.מדובר בקוד עם יכולות מוגבלות
לפרטים לחץ כאן
.במידה והמועמדים מתקבלים ללימודים, הקוד הופך מקוד למועמדים לקוד לסטודנטים
.בשלב זה ניתן להשתמש בכל שירותי הסטודנטים
,הקוד מאפשר לנהל דוא"ל, להשתמש במאגרי המידע האלקטרוניים שבספריות
.ועוד שורה ארוכה של שימושים המפורטים באתר זה Moodle -להתחבר ל


בכל מקרה של בעיה בנושא קודים וסיסמאות
ניתן לפנות למוקד התמיכה של אגף המחשוב
טל' 6408888
ימים א'-ה' 08:30 - 18:30