קודים וסיסמאות

.סטודנטים – המופיעים בקובץ סטודנטים
.סגל – אנשי סגל מנהלי וסגל אקדמי
.גורמי חוץ – אנשים שאינם סגל ואינם סטודנטים, אך הפקולטה צריכה שיהיה להם קוד מחשב

,הקוד מאפשר לנהל דוא"ל, להשתמש במאגרי המידע האלקטרוניים שבספריות
.ועוד שורה ארוכה של שימושים המפורטים באתר זה Moodle -להתחבר ל


(נוהל פתיחת קוד (משתמש חדש
סטודנטים, אנשי סגל ואורחים
שינוי סיסמה
ובמערכת מנהל מרכזית ,EXCHANGE שרת ,UNIX בשרתי