יום א' ה' בחשון18.10.2015היום הראשון ללימודים
יום א', א' בטבת13.12.2015חופשת חנוכה (1)
יום א', ז' בשבט17.1.2016היום האחרון לסמסטר הראשון
יום ד' ט"ו' באדר ב'

מיום ב' ח' בשבט
בחינות מועד א'
18.1.16 - 24.2
בחינות מועד ב'
 
תקופת בחינות סמסטר א'
יום ה', ט"ז באדר א'25.2.2016היום הראשון לסמסטר השני
יום ה', י"ד באדר ב'24.3.2016פורים (1) (2)
יום ו', ז' בניסן15.4.2016יום אחרון לפני פסח וימי השלמה
יום א', ט' בניסן17.4.2016יום חלופי לקורסי יום ה' (סמסטר ב')
יום ב', י' בניסן18.4.2016יום חלופי לקורסי יום ד' (סמסטר ב')
יום ג', י"א בניסן19.4.2016יום חלופי לקורסי יום ה' (יום אחרון לפני פסח)
יום א', כ"ג בניסן 1.5.2016היום הראשון ללימודים לאחר חופשת פסח
יום ד', ג' באייר11.5.2016יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (1) (3)
יום ה', ד' באייר12.5.2016יום העצמאות (1)
יום ה', י"ח באייר26.5.2016יום הסטודנט (4)
יום ו', ד' בניסן10.6.2016היום האחרון לסמסטר ב'
יום א', ו' בסיון12.6.2016חופשת שבועות (1)
מיום ב' ז' בסיון
עד יום ו' ז' בתמוז
22.7.16 -13.6תקופת בחינות סמסטר ב'
יום א', כ"ז בסיון3.7.2016היום הראשון לעונת לימודי הקיץ
יום א', י' באב14.8.2016צום ט' באב
יום א', ט"ו באב19.8.2016היום האחרון לעונת לימודי הקיץ
יום א', י"ז באב עד
יום ו', כ"ב באב
21.8-26.8.2016**חופשת קיץ מרוכזת - סגירת האוניברסיטה (3)
 
טכסי זיכרון - בימים אלה יופסקו הלימודים לשעה אחת, בין 12:00-13:00
יום א', י"ב בחשבן25.10.2015עצרת לזכרו של יצחק רבין ז"ל
יום ה', כ"ז בניסן5.5.2016 טכס יום השואה
יום ג', ב' באייר10.5.2016טכס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
יום א', כ"ח בתשרי30.10.2016 היום הראשון ללימודים בשנת תשע"ז 2016/17


ביום זה לא יתקיימו לימודים.(1)
בערב פורים יופסקו הלימודים בשעה 18:00(2)
בערב יום הזיכרון יופסקו הלימודים בשעה 18:00 (3)
ייקבע בשלב מאוחר יותר.(4)
טעון אישור הרקטור*
במהלך החופשה המרוכזת לא מתקיימים לימודי עונת הקיץ. טעון אישור משאבי אנוש** 

לוח שנה גרפי

TAU Homepage