יום א' ט' בחשון13.10.2013היום הראשון ללימודים (1)
יום א', כ"ח בכסלו1.12.2013חופשת חנוכה (2)
יום ו', ט"ז בשבט17.1.2014היום האחרון לסמסטר הראשון
יום ו' ז' באדר א'7.2.2014יום פתוח
יום א', ט"ז באדר א'16.2.2014היום הראשון לסמסטר השני
יום א', י"ד באדר ב'16.3.2014פורים (3)
יום ג', ח' בניסן8.4.2014היום האחרון ללימודים לפני חופשת פסח
יום ד', כ"ג בניסן 23.4.2014היום הראשון ללימודים לאחר חופשת פסח
יום ב', ה' באייר5.5.2014יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (3) (5)
יום ג', ו' באייר6.5.2014יום העצמאות (3)
יום ה', כ"א באייר22.5.14יום הסטודנט (6)
יום ג', ה' בסיוון
יום ד', ו' בסיוון
3-4.6.2014חופשת שבועות (3)
יום ו', ט"ו בסיון13.6.2014היום האחרון לסמסטר ב'
יום א', ח' בתמוז6.7.2014היום הראשון לעונת לימודי הקיץ
יום ג', ט' באב5.8.2014צום ט' באב (3)
יום ו', יג' באלול29.8.2014היום האחרון לעונת לימודי הקיץ
יום א', כ"א באב
יום ו', כ"ו באב
17-22.8.2014חופשת קיץ מרוכזת - סגירת האוניברסיטה (3)
 
טכסי זיכרון - בימים אלה יופסקו הלימודים לשעה אחת, בין 12:00-13:00
יום ד' י"ב בחשון 16.10.2013עצרת לזכרו של יצחק רבין ז"ל
יום ב' כ"ח בניסן28.4.2014 טכס יום השואה (4)
יום א' ד' באייר4.5.2014טכס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (5)
יום א', ב' בחשוון26.10.2014 היום הראשון ללימודים בשנת תשע"ה 2014/15


בפקולטה לרפואה עשוי מועד תחילת הלימודים להיות שונה(1)
חופשת חנוכה ובחינות פסיכומטריות.(2)
בימים אלה לא מתקיימת כל פעילות באוניברסיטה.(3)
בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה (כ"ז בניסן, 27.4.14) יסתיימו הלימודים בשעה 19.00(4)
בערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (יום א', ד' באייר, 4.5.14) יסתיימו הלימודים בשעה 18.00 (5)
ביום הסטודנט הלימודים מסתיימים בשעה 12:00(6) 

לוח שנה גרפי

TAU Homepage