יום א' ה' בחשון21.10.2012היום הראשון ללימודים (*)
יום א', כ"ה בכסלו9.12.2012חנוכה (1)
יום ו', י"ד בשבט25.1.2013היום האחרון לסמסטר א'
יום ו', ה' באדר15.2.2013יום פתוח
יום א', י"ד באדר 24.2.2013פורים (2)
יום ג', ט"ז באדר26.2.2013היום הראשון לסמסטר ב'
יום ג', ח' בניסן19.3.2013היום האחרון ללימודים לפני חופשת פסח
יום ד', כ"ג בניסן 3.4.2013היום הראשון ללימודים לאחר חופשת פסח
יום ב', ה' באייר15.4.2013יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (2) (4)
יום ג', ו' באייר16.4.2013יום העצמאות (2)
יום ה', י"ד בסיון23.5.2013יום הסטודנט (6)
יום ג', ה' בסיוון
יום ד', ו' בסיוון
14-15.5.2013חופשת שבועות (2)
יום ו', י"ג בתמוז21.6.2013היום האחרון לסמסטר ב'
יום א', כ"ט בתמוז7.7.2013היום הראשון לעונת לימודי הקיץ (5)
יום ג', ט' באב16.7.2013צום ט' באב (2)
יום ו', יכ"ד באלול30.8.2013יום לימודים אחרון לעונת לימודי הקיץ
יום א', י"ב באלול
יום ו', י"ז באלול
18-23.8.2013חופשת קיץ מרוכזת - סגירת האוניברסיטה (2)
 
טכסי זיכרון
יום א' י"ב בחשון 28.10.2012עצרת לזכרו של יצחק רבין ז"ל
יום ב' כ"ח בניסן8.4.2013 טכס יום השואה (3)
יום א' ד' באייר14.4.2013טכס יום הזיכרון לחללי צה"ל (4)
בימים אלה יופסקו הלימודים לשעה אחת, בין 12:00-13:00.
 
יום א', ט' בחשוון13.10.2013 היום הראשון ללימודים בשנת תשע"ד 2013/14


בפקולטה לרפואה יתכנו שינויים בלוח שנת הלימודים בשל אופיים של הלימודים הקליניים.(*)
חופשת חנוכה ובחינות פסיכומטריות.(1)
בימים אלה לא מתקיימת כל פעילות באוניברסיטה.(2)
בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה (כ"ז בניסן, 7.4.13) יסתיימו הלימודים בשעה 19.00(3)
בערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (יום א', ד' באייר, 14.4.13) יופסקו הלימודים בשעה 18.00. (4)
לימודי קיץ מתקיימים במספר יחידות. (5)
ביום הסטודנט מסתיימים הלימודים בשעה 12.00. (6) 

לוח שנה גרפי

TAU Homepage