יום א' כ"ח בתשרי30.10.2016היום הראשון ללימודים
יום א', כ"ה בכסלו25.12.2016חופשת חנוכה (1)
יום א', ב' בשבט29.1.2017היום האחרון לסמסטר הראשון
יום ו', ז' בשבט3.2.2017יום פתוח
יום ה', י"ד באדר12.3.2017פורים (1) (2)
יום ב', ט"ו באדר13.3.2017היום הראשון לסמסטר השני
יום ד', ט' בניסן5.4.2017יום חלופי לקורסי יום ג' (סמסטר ב')
יום ד', כ"ג בניסן 19.4.2017היום הראשון ללימודים לאחר חופשת פסח
יום ב', ה' באייר1.5.2017יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (1) (3)
יום ג', ו' באייר2.5.2017יום העצמאות (1)
יום ה', כ"ט באייר25.5.2017יום הסטודנט (4)
ימי ג'-ד', ה'-ו' בסיון30-31.5.2017חופשת שבועות (1)
יום ה', ה' בתמוז29.6.2017היום האחרון לסמסטר ב'
יום א', כ"ט בתמוז23.7.2017היום הראשון לעונת לימודי הקיץ
יום ג', ט' באב1.8.2017צום ט' באב
יום א', ה' באלול עד
יום ו', י' באלול
27.8-1.9.2017**חופשת קיץ מרוכזת - סגירת האוניברסיטה (3)
יום ו', כ"ד באלול15.9.2017היום האחרון לעונת לימודי הקיץ
 
טכסי זיכרון - בימים אלה יופסקו הלימודים לשעה אחת, בין 12:00-13:00
יום א', י"ב בחשבן13.11.2016עצרת לזכרו של יצחק רבין ז"ל
יום ב', כ"ח בניסן24.4.2017 טכס יום השואה
יום א', ד' באייר30.4.2017טכס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
יום א', ב' בחשון22.10.2017 היום הראשון ללימודים בשנת תשע"ח 2017/18


ביום זה לא יתקיימו לימודים.(1)
בערב פורים יופסקו הלימודים בשעה 18:00(2)
בערב יום הזיכרון יופסקו הלימודים בשעה 18:00 (3)
במהלך החופשה המרוכזת לא מתקיימים לימודי עונת הקיץ.** 

לוח שנה גרפי

TAU Homepage