הקבצים בצורת WORD ו-PDF
אפשר להוריד את התוכנה Adobe Acrobat Reader כדי לצפות בקבצי PDF.

PDFWORDמבוא
PDFWORDיצירת קשר
PDFWORDקבלת קהל
PDFWORDפירוט הרכב שכר-הלימוד
PDFWORDפירוט תהליך תשלום שכר-הלימוד השנתי
PDFWORDתשלום מראש
PDFWORDתשלום באמצעות כרטיס אשראי
PDFWORDתשלום באמצעות הוראת קבע/ שוברים
PDFWORDעיקרי תקנות שכר-הלימוד
PDFWORD הנתונים לאופן חישוב שכר-הלימוד לתלמידים לתואר ראשון, שני ותעודת הוראה
PDFWORDעיקרי תקנות שכר-לימוד לתואר ראשון
PDFWORDעיקרי תקנות שכר-הלימוד לתואר שני
PDFWORD שכר-לימוד להתמחות נוספת בתואר שני לבעלי תואר שני
PDFWORDלימודי צבירה לקראת תואר שני
PDFWORDשכר-לימוד להשלמת תזה בתואר שני לבעלי תואר שני
PDFWORDלימודים בחוג לאחר תואר או לימודים בחוג אחד בתכנית לימודים דו-חוגית
PDFWORDעיקרי תקנות שכר-הלימוד לתעודת הוראה
PDFWORDעיקרי תקנות שכר-הלימוד לקראת התואר ד"ר לרפואה
PDFWORDעיקרי תקנות שכר-לימוד לקראת התואר ד"ר לרפואת שיניים
PDFWORDעיקרי תקנות שכר-לימוד לקראת ד"ר לרפואה לבעלי תואר ראשון
PDFWORDמעמד מיוחד
PDFWORDעיקרי תקנות שכר-הלימוד לתואר שלישי
PDFWORDשכר-לימוד ללימודי תעודה ותכניות לימודים מיוחדות
PDFWORDקורס אנגלית
  תלמידים הזכאים לפטור משכר-לימוד
PDFWORDתלמידים הזכאים לפטור משכר-לימוד מאוניברסיטת תל-אביב
PDFWORDתלמידים הזכאים לפטור משכר-לימוד ממוסדות אחרים להשכלה גבוהה
PDFWORDתלמידים ששכר-הלימוד שלהם ממומן ע"י מוסדות חיצוניים
PDFWORDתלמידים אזרחי חו"ל
PDFWORDתלמידים ששכר-הלימוד שלהם ממומן ע"י "גחלת"
PDFWORD(תקנות הפסקת לימודים (ביטול הרשמה
PDFWORDעונת לימודי הקיץ
PDFWORDדרישות אקדמיות כלליות של האוניברסיטה
PDFWORDכרטיס תלמיד זמני
PDFWORDאישורי לימודים - אונידע, אינטרנט
PDFWORDכרטיס נבחן
PDFWORD קרן הלוואות לסטודנטים
PDFWORDמערכת הסיוע של דקאנט הסטודנטים (מלגות, הלוואות, מעונות)
PDFWORDסיוע לסטודנטים בעלי צרכים יחודיים
PDF WORDהיחידה לספורט
PDF WORDפר"ח - פרויקט חונכות


Tel Aviv University
Tel Aviv University TAU Admissions