תוכנית ניסויית לתלמידי תיכון מצטיינים מהפריפריה
 

מזה מספר שנים מפעילה אוניברסיטת תל-אביב את תכנית "מצטייני הפריפריה". מטרת התכנית היא לעודד מועמדים מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית להירשם לאוניברסיטת תל אביב ולסייע להם להתקבל אליה על סמך הצטיינותם בלימודים בבית הספר התיכון, בלי דרישה שיעמדו בבחינה הפסיכומטרית. זכאים להגיש מועמדות לתכנית חמשת הבוגרים המצטיינים ביותר במחזור לימודיהם, שלמדו באחד מבתי הספר אשר מפורטים ברשימה בשולי דף הבית, והשיגו את הציונים הגבוהים ביותר במחזור שסיים לימודים בכל אחת מהשנים: תשס"ד – תשס"ט.

הקבלה לתכנית מותנית במילוי התנאים הבאים:

  1. עמידה בתנאים כלכליים על פי דרישות התכנית.
  2. אישור קבלה מהחוג המבוקש.
  3. רישום לחוג אשר דרישת המינימום לקבלה אליו היא ציון התאמה 550 לפחות.
  4. רמה בשפה האנגלית. מועמדים אשר לא השיגו פטור בבחינת המיון באנגלית, בחינת אמי"ר (בחינת המיון באנגלית של המרכז הארצי לבחינות) או בבחינה הפסיכומטרית, נדרשים להגיע לרמת אנגלית, כמפורט בתנאי הקבלה המתפרסמים באתר, בטרם יחלו בלימודיהם באוניברסיטה.
המתקבלים לתכנית זכאים למלגה נדיבה מטעם קרן לגסי ובסיוע קרן סיון ותמיכה לימודית במהלך שלוש שנות לימודיהם לתואר.

הרישום לשנת הלימודים תשע"ב הסתיים.