טפסים בענייני שכר לימוד

  1. הצהרה על היקף לימודים חלקי
  2. הוראת קבע
  3. ביטול הוראת קבע
  4. ויתור על שירותי רווחה
  5. בקשה לפטור משכר לימוד - לעובדי אוניברסיטת תל אביב
  6. תשלום בכרטיס אשראי

 
 
TAU Homepage