תמונות מהטקס 1

תמונות מהטקס 2

תמונות מהטקס 3

! לכל מקבלי התואר ובני המשפחה טקס נעים ודרך צלחה