מלגה ע"ש שרה וד"ר דוד אורגלר

לדוקטורנט/ית בפקולטה לאמנויות – תשע"ה

 

מצ"ב תקנון והנחיות בדבר הענקת מלגה ע"ש שרה וד"ר דוד אורגלר לדוקטורנט/ית בפקולטה לאמנויות.

 

מטרת המלגה לעודד דוקטורנטים צעירים ומצטיינים להקדיש את מלוא זמנם ללימודים ובכך לקצר את משך לימודיהם לקבלת התואר.

 

המלגה תהיה בהיקף של 100% מלגת קיום לשנה למשך שלוש שנים, ותמומן במשותף על ידי קרן אורגלר והפקולטה לאמנויות. בנוסף, תעמיד הפקולטה לרשות מקבל/ת המלגה סכום שנתי של 2,500 ש"ח לכיסוי הוצאות מחקר (צילומים, תוכנה, נסיעות, פרסום, הוצאה לאור וכד'). האוניברסיטה תעניק למקבל/ת המלגה פטור מתשלום שכר הלימוד.    

 

המלגה מיועדת לתלמיד/ת תואר שלישי שהגיש/ה תוכנית דוקטורט תוך שלוש שנים מאישור עבודת המ"א והתוכנית אושרה, או תלמיד/ה במסלול הישיר לדוקטורט, שתוכנית הדוקטורט שלו/שלה אושרה.

בשני המקרים, אישור תוכנית הדוקטורט יהא לא יותר משנה לפני בחירת המועמד/ת.

 

המועמדים מתבקשים להגיש ללשכת דקאן הפקולטה לאמנויות  את המסמכים הבאים, ב-5 עותקים:

 

1.  טופס הבקשה (מודפס ולא בכתב יד).

2. קורות חיים (תוך ציון התארים והאם הוענקו בהצטיינות, או בהצטיינות יתירה, פרסים וכד').

3. רשימת פרסומים (אם יש).

4. תאור הצעת המחקר לדוקטורט, כולל הנושא וחשיבותו, מקורותיו ותרומתו הצפויה לתחום.

5. מכתב המלצה ממנחה עבודת הדוקטורט. בהמלצה יש לכלול מידע אודות תחום המחקר, חשיבותו המדעית, מקוריותו וחדשנותו.

    כמו כן, יש להתייחס להישגים האקדמיים של המועמד/ת ולהיבטים נוספים הרלבנטיים למתן המלגה.

6. רשומות לימודים (לכל התארים).

7. כתב התחייבות.

 

מועד ההגשה: יום שלישי, 24 ביוני 2014.