מלגות קרן קולטון

 

 

לקראת שנת הלימודים תשע"ט תעניק קרן קולטון (Colton) ארבע מלגות לדוקטורנטים מצטיינים, אזרחי מדינת ישראל.

 

המלגה בסכום של 21,000$ לשנה, תוענק לשנה אחת עם אפשרות הארכה עד שלוש שנים.

בנוסף יינתן מענק בסכום של 3,000$ בכל שנה לבעל משפחה עם ילד אחד לפחות.

המלגות מיועדות לסטודנטים צעירים מצטיינים, והן תוענקנה על בסיס של הצטיינות אישית בלימודים ובמחקר.

 

תינתן עדיפות לדוקטורנטים שלפניהם 3 שנות לימוד לפחות.

 

מקבלי המלגות ייבחרו על ידי ועדה שתראיין את המועמדים על תחום מחקרם ותבחן את הישגיהם.

הריאיון יתנהל באנגלית במהלך חודש מאי 2018.

 

כל דקאן מתבקש להמליץ על מועמד אחד בלבד ולהגיש את המלצתו בצירוף המסמכים שלהלן:

1. טופס בקשה (כולל תיאור המחקר – עמ' 3).

2. קורות חיים ורשימת פרסומים.

3. שני מכתבי המלצה: מהמנחה ומראש החוג או ביה"ס.

4. גיליונות ציונים של התואר הראשון והשני.

5. אישור ממדור תלמידי מחקר על קבלה ללימודי דוקטורט לשלב א' או ב' (אם הצעת המחקר כבר אושרה).

כל המסמכים, כולל גיליונות ציונים, יוגשו באנגלית.

 

כל החומר יוגש ב- 8 עותקים (כל עותק בניילון נפרד), ללשכות הדקאנים בפקולטות.

מועד ההגשה: מרס 2018. יש לברר את מועד ההגשה המדויק בלשכת הדקאן.

 

 

כתובת לקבלת מידע:

מדור קרנות ומלגות, המזכירות אקדמית

אוניברסיטת תל-אביב

טל: 6409670 – 03.

אתר קרן קולטון: http://www.tau.ac.il/foundations/colton