מלגות לסטודנטים ערבים ע"ש לואיס ומרטין וויטמן – תשע"ט

 

 

המלגות ע"ש לואיס ומרטין וויטמן (The Lois and Martin Whitman Scholarship Fund) מיועדות לסטודנטים ערבים הלומדים לתואר שני  במסלול המחקרי או לתואר שלישי. סכום המלגה ייקבע בהתאם לפירות הקרן שהתקבלו השנה.

רשאים להציג מועמדות תלמידים שהצעתם לעבודת הגמר/המחקר אושרה (או הוגשה לאישור). תינתן עדיפות למי שאינם מקבלים מלגת קיום באוניברסיטה, או שמקבלים מלגת קיום חלקית בלבד.

 

המועמדים מתבקשים להגיש את המסמכים האלה:

  1. טופס בקשה.
  2. מכתב מנומק להצגת המועמדות ולבקשת המלגה.
  3. קורות חיים (באנגלית).
  4. תקציר תכנית עבודת הגמר/הצעת המחקר (3-2 עמודים; באנגלית).
  5. שני מכתבי המלצה מנומקים שאחד מהם ממנחה העבודה.
  6. גיליונות ציונים מתארים קודמים.
  7. אישור רשויות האוניברסיטה להצעת המחקר (או אישור על הגשת ההצעה).

 

 

את כל המסמכים נא להגיש בעותק אחד למדור קרנות ומלגות (בניין הסנאט, חדר 221), עד יום רביעי, 3 באפריל 2019.

כמו כן, נא לשלוח עותק אלקטרוני (באיכות סריקה טובה וברורה) לכתובת shlomita@tauex.tau.ac.il.