משרד המדע – תחליפי נפט לתחבורה – מלגות לביצוע פרויקטים לתלמידי תואר ראשון לשנת הלימודים תשע"ו

 

 

           

 

 

http://most.gov.il/Information/Calls/Pages/Call4AlternativeFuels4TransportationBSc.aspx 

 

את הבקשות יש להגיש באמצעות רשות המחקר.
איש הקשר ברשות המחקר לענייני הגשת מלגות הוא מר ניל אבנד
nilabend@tauex.tau.ac.il בניין הסנאט חדר 129, טל' 03-6406275. מצורף קובץ הנחיותיו להגשת החומר.