מלגות ע"ש המר ז"ל תשע"ז

 

 

המועצה להשכלה גבוהה תמשיך להעניק מלגות ע"ש זבולון המר ז"ל מי שהיה שר החינוך והתרבות.

 

המלגות מיועדות לסטודנטים שימשיכו את לימודיהם לתואר השני באחת האוניברסיטאות בארץ לאחר שסיימו את לימודיהם בהצטיינות במוסדות שאינם אוניברסיטאות אך קיבלו את הכרת המועצה להשכלה גבוהה להענקת תארים.

 

מטרת התכנית לעודד את המצוינות במוסדות הללו ולאפשר מעבר פתוח של סטודנטים בינם לבין האוניברסיטאות.

 

בכל שנה תעניק ות"ת עד 12 מלגות. המלגה הינה דו-שנתית, וסכום המלגה הינו 40,880 ₪ בשנה (במחירי תשע"ז).

 

בהתאם להחלטת הות"ת מיום 18.6.2014, ולקראת שנה"ל תשע"ו, הגשת המועמדים למלגה תעשה ע"י המכללות, אשר יגישו לוועדת השיפוט סטודנטים מצטיינים הנמצאים בשנה האחרונה ללימודי התואר הראשון ולהם פוטנציאל אקדמי מוכח להתקבל ולסיים לימודי תואר שני מחקרי באחת האוניברסיטאות בארץ.

 

יש לברר את מועדי ההגשה הרלוונטיים במזכירויות המכללות.