משרד האנרגיה – קול קורא למלגות לסטודנטים לתואר ראשון עד שלישי

בתחומי האנרגיה, גיאולוגיה, וגיאופיסיקה של דלקים פוסיליים ומחצבים

 

 

 להלן קישור לקול קורא מטעם משרד האנרגיה.

 

אשת הקשר להגשת המלגות היא דנה אביטלdanaav@tauex.tau.ac.il

מצ"ב רשימות בדיקה והנחיות להגשת הבקשות: לתואר ראשון, ולתואר שני ושלישי.

אנא שימו לב לתאריך ההגשה המופיע ברשימות הבדיקה. תאריך זה הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת תל-אביב.