מלגות הות"ת לתלמידי תואר שני במסלול המחקרי

בני החברה הערבית – תשפ"א

 

 

 

תכנית המלגות של הוועדה לתכנון ולתקצוב במועצה להשכלה גבוהה מיועדת לבני החברה הערבית הלומדים לתואר שני במסלול המחקרי או במסלול ישיר לדוקטורט.

 

במסגרת התכנית תעניק הוועדה לתכנון ותקצוב עד כ-30 מלגות מדי שנה.

האוניברסיטה רשאית להמליץ על 6 מועמדים.

המלגה היא בסכום של 40,880 ₪ לשנה ותוענק לשנים תשפ"א-תשפ"ב.

הארכת המלגה לשנה השנייה כפופה לאישור האוניברסיטה והות"ת בהתאם להתקדמות התלמיד.

 

רשאים להגיש מועמדות מי שסיימו לימודיהם לתואר ראשון במוסד ישראלי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בממוצע 80 לפחות, ואשר התקבלו לאוניברסיטה כתלמידים מן המניין לשנת הלימודים הראשונה בלימודי תואר שני מחקרי או במסלול ישיר לדוקטורט (כלומר, תשפ"א תהיה שנת הלימודים הראשונה ללימודים אלה).

 

מצ"ב תקנון והנחיות, וכן טופס בקשה המפרט את המסמכים שיש לצרף.

 

נא קראו בתשומת לב את תקנון המלגה המצ"ב.

 

את כל המסמכים, ובכלל זה מכתבי ההמלצה, נא לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת shlomita@tauex.tau.ac.il 

עד יום שלישי, 29 בספטמבר 2020.