הקרן הלאומית למדע – תכנית לפוסט-דוקטורנטים במדעי החברה

 

 

https://www.isf.org.il/#/supportChannels/36/14

את הבקשות יש להגיש באמצעות רשות המחקר.
איש הקשר ברשות המחקר לענייני הגשת מלגות הוא מר ניל אבנד nilabend@tauex.tau.ac.il בניין הסנאט חדר 129, טל' 03-6406275. מצורף קובץ הנחיותיו להגשת החומר.