מענקי מחקר מטעם הרשות למלחמה בסמים

 

ייעוד המענקים:

 

הרשות למלחמה בסמים מעניקה מענקי מחקר לעוסקים בנושאים הקשורים לחקר השפעות החומרים הפסיכאוקטיביים על בני אדם מההיבטים החברתיים, ביולוגיים ורפואיים.

 

תחומי המחקר:  

 

1. הערכת פעולות הקשורות למאבק בנגע הסמים; הערכת פעולות מניעה, טיפולים ומסגרות טיפול, הערכת התארגנות קהילתית, פעולות הסברה ותכניות הכשרה.

2. הבנת הסיבתיות לשימוש בסמים (סיבות ביולוגיות, חברתיות, אישיות).

3. השפעת הסמים על גוף האדם (השפעה ישירה ותופעות לוואי, מנגנוני ההשפעה, השפעה התלויה במין,בגיל, במוצא וכו').

 

הנושאים שייזכו לעדיפות:

 

1. השפעת תכניות למניעת שימוש בסמים.

2. בדיקת השפעת תכניות טיפוליות על משתמשים בסמים.

3. בדיקת המשמעויות הכלכליות שיש לתופעת השימוש בסמים.

4. השפעות ותופעות לוואי של סמים למיניהם, במיוחד אלו הנפוצים בקרב בני נוער.

5. השפעות של סמים על יכולת הנהיגה, ועל מעורבות נהגים בתאונות.

6. בדיקת דפוסי השימוש בסמים בקרב אוכלוסיות עולים.

7. סמים "חדשים" בשימוש בקרב בני נוער צעירים. 

 

רשאים להציג מועמדות:

 

סטודנטים לתואר שני, שלישי, פוסט-דוקטורטים וחוקרים מתחומים שונים כגון: רפואה, ביולוגיה, ביוכימיה, כימיה, חינוך, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, קרימינולוגיה וכלכלה.  

 

גובה המענק:

 

גובה המענק לסטודנטים לתואר שני הוא בגובה שכר הלימוד.

לכל המבקשים האחרים גודל המענק תלוי בהוצאות הנדרשות למחקר.

 

לקבלת טפסים, הנחיות והגשת מועמדות:

 

ד"ר רחל בר-המבורגר

מדענית ראשית

הרשות למלחמה בסמים

רחוב כנפי נשרים 7, גבעת שאול, ת"ד 3985

ירושלים  91039

טל: 5675938 - 02

פקס: 6513956 - 02

דוא"ל: mail@antidrugs.org.il

אתר האינטרנט: www.antidrugs.org.il  

 

מועד ההגשה:

ניתן להגיש הצעות למחקר במשך כל השנה.