מלגות צוקרמן להשתלמות בתר-דוקטורית בארה"ב

 

https://zuckerman-scholars.org/ourprograms/israeli-postdoc/

את כל המסמכים הנדרשים מתבקשים המועמדים לשלוח במייל ובנייר עד 11 במרס 2021.

הכתובת להגשת המועמדות: מדור קרנות ומלגות, בניין הסנאט, חדר 221, טל' 6409670, shlomita@tauex.tau.ac.il.