תכנית מלגות ות"ת לבתר-דוקטורנטים מצטיינים בחקר מדע וטכנולוגיה קוונטיים – תשפ"א

 

תכנית המלגות של הוועדה לתכנון ולתקצוב מיועדת לסייע לבתר-דוקטורנטים מצטיינים בתחומי מדע וטכנולוגיה קוונטיים בישראל לצאת להשתלמות בתר-דוקטורט במוסדות מחקר מובילים בחו"ל. בטווח הארוך, מטרת התכנית היא להביא להגדלת מספר חברי הסגל האקדמי באוניברסיטאות המחקר בישראל העוסקים בתחומי המדע והטכנולוגיה הקוונטיים.

 

המלגה מיועדת למועמדים אשר מתכוונים להתחיל את השתלמות הפוסט-דוק' בסמסטר א' או בסמסטר ב' של שנה"ל תשפ"א.

 

בכל שנה תבחר ועדת השיפוט של ות"ת ארבעה זוכים במלגה זו. גובה המלגה עומד על  45,000$ ותינתן תוספת לבני משפחה נלווים. המלגה תינתן לתקופה של עד כשנתיים לכל היותר, והענקת המלגה בשנה השנייה מותנית בפעילות האקדמית של המלגאי/ת.

 

תנאים להגשת המועמדות:

 

נא קראו בתשומת לב את תקנון המלגה המצ"ב.

 

לכל מועמד/ת נא להגיש את המסמכים שלהלן:

 

  1. טופס בקשה.
  2. קורות חיים.
  3. ציוני המועמד/ת בתואר השני ותקציר עבודת הדוקטורט.
  4. פירוט על פרסומים אקדמיים, השתתפות בכנסים, זכייה בפרסים אקדמיים או כל מידע רלוונטי אחר.
  5. המלצות ממנחה עבודת הדוקטורט ואנשי אקדמיה בכירים המכירים את המועמד/ת ישלחו ישירות למדור קרנות ומלגות אל shlomita@tauex.tau.ac.il.
  6. תכנית מחקר להשתלמות הבתר-דוקטורט.
  7. מכתב מהמנחה העתידי/ת לבתר-דוקטורט.

 

את טופס הבקשה, בצירוף המסמכים הנוספים הנדרשים, מתבקש המועמד/ת להעביר למשרד מדור קרנות ומלגות, בניין הסנאט חדר 221, עד ליום שלישי 21.4.2020 בעותק אחד, וכן לשלוח עותק אלקטרוני אל shlomita@tauex.tau.ac.il.