מלגות מטעם  Woodrow Wilson International Center for Scholars

 

ייעוד המלגות:

 

המרכז שואף לשמר את זכרו של הנשיא ווילסון באמצעות תכנית המלגות שהוא מקיים.

המלגות מוענקות בתחרות שנתית  לאלו המציגים פרוייקטים יוצאי-דופן בעלי יריעה רחבה,

ושאינם מצמצמים עצמם לתחום התמחות צר אחד.  

התכנית מכוונת לאפשר לזוכים במלגות לערוך את פרוייקט המחקר שלהם במסגרת מתקני המרכז.

 

 

תחומי המחקר:

 

* דגש מיוחד על תחומי מדעי החברה הרוח.

  

* המגמות הקיימות במרכז: לימודי אסיה, מזרח ומערב אירופה, לימודים היסטוריים, תרבותיים

    וספרותיים, לימודים בינלאומיים, לימודי רוסיה, אמריקה הלטינית וארה"ב.

 

 

רשאים להציג מועמדותם:

 

מועמדים מכל המדינות –

א. בעלי ניסיון תעסוקתי ויכולות יוצאי-דופן ממגוון תחומים  (דגש על התחומים המצויינים  למעלה).

ב. מסימי דוקטוראט להשתלמות בתר-דוקטורית.

 

מכסת המלגות:

 

20 - 25 מלגות.

 

 

משך תקופת המלגה:

 

9 חודשים. 

 

 

גובה המלגה:

 

א.  הסכום הממוצע למלגה הוא 42,000 דולר לשנה, עד לסכום מקסימלי של 56,000  דולר לשנה.

 

ב. המרכז מממן את הוצאות הנסיעה של המשתלם ובני-משפחתו הנלווים.

 

ג. המרכז מאפשר למשתלם לחפש מקורות מימון משלימים, על-בסיס תפיסתו, שעל המשתלם

   להמשיך ולהשתכר בגובה שווה לשכרו בשנה שקדמה לשנת ההשתלמות.

 

 

 

מידע נוסף באתר: www.wilsoncenter.org/fellowships

דוא"ל: fellowships@wwic.si.edu