אתר שגרירות גרמניה בישראל :

 

 

http://www.tel-aviv.diplo.de/he/Startseite.html

 

 

http://www.tel-aviv.diplo.de/de/Startseite.html

 

מלגות:

 

http://www.tel-aviv.diplo.de/he/06/Stipendien/Stipendien.html