מלגת השתלמות / מחקר מקרן ZANEA - שוויץ 2014-2013

 

הקהילה היהודית של ג'נבה תעניק מלגה אחת מקרן ZANEA למטרת לימודים / מחקר בג'נבה, שוויץ.

 

המלגה כוללת:

-            1,500  פר"ש       - מלגה חודשית למשך 10 חודשי לימוד.

-            500     פר"ש       - לכיסוי הוצאות רישום, היתר שהייה ועוד.

 

המלגה מיועדת לסטודנט/ית ישראלי/ת מצטיינים בעלי תואר שני, או שנמצאים בשלבי כתיבת עבודת המחקר, דוברי צרפתית, המתעתדים לנסוע לשנת לימודים / מחקר / השתלמות בשוויץ.

 

הוועדה השוויצרית  שומרת לעצמה את הזכות להעניק מלגה לשנתיים בהתאם לתכנית הלימודים של מקבל/ת המלגה.

 

עדיפות תינתן לסטודנטים בתחומים הבאים:

 

1.         מדעי הרוח - במיוחד לחוקרים בהיסטוריה המודרנית בת זמננו והיסטוריה של יהודי רומניה.

2.         משפטים.

3.         כלכלה.

4.         ספרות.

 

ניתן להגיש גם מועמדים מתחומי המדעים, הטכנולוגיה והרפואה.

 

מועמדים מתאימים המבקשים להציג מועמדותם למלגה זו, יגישו את המסמכים הבאים בצרפתית או באנגלית בעותק אחד, לגב' שושנה נוי, מדור קרנות ומלגות, המזכירות האקדמית, בניין הסנאט, חדר 222,  כמו גם במייל לכתובת: shoshn@tauex.tau.ac.il, עד לא יאוחר מיום חמישי, 18 באפריל 2013.

 

 

 

1.         שאלון הקרן.

2.         תאור תכנית הלימודים / ההשתלמות המבוקשת בשוויץ.

3.         קורות חיים.

4.         מכתב המלצה (ממנחה, ראש חוג וכד').

5.         אישור קבלה למוסד אקדמי בשוויץ.

6.         מכתב מפרופסור בשוויץ הנוגע לתחומו של המועמד, המוכן לקבלו למחלקתו/מעבדתו וכד'.

7.         צפיותיו של מקבל המלגה משנת השהייה בשוויץ.

8.         תכניותיו המקצועיות של המועמד וכן התעניינותו בנושאים חברתיים.

 

מקבל/ת המלגה ת/יתבקש:

א.         להגיש דו"ח טרימסטריאלי שיכלול:

            1.         קורסים ששמע.

            2.         עבודות שביצע.

            3.         לציין את התועלת שהפיק מהשתתפותו בלימודים / מחקר וכד'.

ב.         לקיים קשר קבוע עם חברי ועדת המלגות של ZANEA שיעקוב אחר לימודיו.

ג.          לקיים קשר רצוף עם הקהילה היהודית בג'נבה ולהשתתף בפעילות תרבותית על ידי מתן הרצאות וקורסים (במידת האפשר).

ד.         להגיש בסוף שנת הלימודים דו"ח כללי מסכם על שנת פעילותו למארחים, כמו גם לגב' שושנה נוי, מדור קרנות ומלגות, המזכירות האקדמית, אוניברסיטת תל אביב.