קול קורא לתלמידי תארים מתקדמים

 

במסגרת שיתוף פעולה בין אוניברסיטת תל אביב לאוניברסיטת גתה בפרנקפורט מוזמנים תלמידי תארים מתקדמים לצאת להשתלמות באחת המעבדות או אחד המכונים באוניברסיטת גתה בפרנקפורט במהלך שלושת החודשים הקרובים (אוקטובר-דצמבר 2013). כרטיס הטיסה של היוצאים לפרנקפורט ימומן במסגרת שיתוף הפעולה בין שתי האוניברסיטאות. כמו כן, יקבלו הסטודנטים היוצאים סיוע של 500$ מן האוניברסיטה אם המנחה יתחייב לתמיכה בסך של 500$ לפחות.

המועמדים מתבקשים להגיש מכתב המלצה מהמנחה שלהם ומכתב מאיש סגל באוניברסיטת גתה בפרנקפורט המוכן להנחותם במהלך שהותם בגרמניה.

 

מועד אחרון להגשת הצעות 15.10.13

 

לפרטים נוספים sigalt@tauex.tau.ac.il