מענקי נסיעה לארה"ב לדוקטורנטים מצטיינים ע"ש רחמימוף

באמצעות הקרן הדו-לאומית למדע ארה"ב-ישראל (BSF)

מועד מאי 2020

 

מענקי הנסיעה של קרן BSF מיועדים לאפשר נסיעה לארה"ב לתקופה של עד חודשיים לצורך השתלמות ומחקר בתחומים שאינם זמינים בארץ. גובה המענק עומד על 4,000$.

 

רשאים להגיש בקשה למענק תלמידי תואר שלישי (רצוי בשלב ב' לדוקטורט), ובלבד שאינם בשנתם האחרונה ללימודי התואר השלישי. עליהם להיות בעלי אזרחות ישראלית ושגילם אינו עולה על 35 שנה.

 

המענקים אינם מיועדים להשתתפות בכנסים ואינם מיועדים לאלו המבצעים כעת מחקר בארה"ב.

מי שזכה בעבר במענק זה אינו רשאי להגיש שוב בקשה.

 

המלגה מיועדת גם לסטודנטים אמריקאים המבקשים להגיע לתקופה של עד חודשיים להשתלמות בישראל.

 

להלן תחומי המחקר הנתמכים על ידי הקרן:

Atmospheric, ocean & earth sciences, Chemistry, Computer sciences, Economics, Energy research, Environmental research (air, water, soil), Exact and Physical Sciences, Materials research, Mathematical sciences, Physics, Psychology, Sociology, Social Sciences, Biomedical Engineering, Health Sciences (Medicine), Life Science, Psychobiology.

 

תנאי זכאות, טופסי בקשה, הנחיות ורשימה של תת-תחומי מחקר הנתמכים על ידי הקרן ניתן לראות באתר הקרן: http://www.bsf.org.il/

יש לקרוא בעיון את ההנחיות.

 

המועמד מתבקש להגיש, בנוסף למסמכים הנדרשים על ידי הקרן, מכתב מלווה בעברית, המבהיר ומנמק את חשיבות הנסיעה וההשתלמות המבוקשת, וכן את התרומה הצפויה לעבודת המחקר. (המכתב יצורף רק לעותק בנייר ומיועד לשימוש פנימי).

 

האוניברסיטה רשאית להמליץ על עד 5 מועמדים.

המועמדים מתבקשים להעביר את כל המסמכים הנדרשים עד יום ראשון, 26 באפריל 2020, למדור קרנות ומלגות, בניין הסנאט, חדר 221, טל' 6409670.

כמו כן נא לשלוח עותק אלקטרוני לכתובת shlomita@tauex.tau.ac.il.

נא תשומת לבכם כי מועד זה הוא המועד הקובע להגשה.