מלגות למשתלמים בתר-דוקטורים מארה"ב וקנדה במסגרת תכנית המנהיגות של צוקרמן

 

https://zuckerman-scholars.org/

המנחה המיועד באוניברסיטת תל-אביב מתבקש לשלוח את מסמכי המועמד במייל ובנייר עד 16 בפברואר 2020.

הכתובת להגשת המועמדות: מדור קרנות ומלגות, בניין הסנאט, חדר 221, טל' 6409670,  shlomita@tauex.tau.ac.il.